Entitats en xarxa - Portal d'Entitats de Solsona - Inici

Portal d'Entitats de Solsona

Entitat destacada

Les Entitats del Portal
Associació de Festes del Carnaval

Agenda

Notícies

Serveis d'assessorament de Xarxanet.org
Xarxanet.org és un portal d'Internet impulsat pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya adreçat a les entitats. Entre els serveis que ofereix hi ha l'assessorament en els àmbits jurídic, econòmic, de projectes d'intervenció, formatiu i informàtic.

El servei d’assessorament jurídic està format per un equip d’advocats d’àmplia trajectòria en el Tercer Sector i preparats per a donar resposta als dubtes relacionats amb la gestió dels aspectes legals, fiscals, laborals, civils i mercantils, d’assegurances, d’accions formatives i de regularització de les entitats:
Aquest servei ofereix suport en:
• Regularització de la situació legal, documental i registral de l’entitat.
• Tràmits de constitució i dissolució d’entitats.
• Instàncies, certificats, contractes, fiscalitat de les entitats i les seves obligacions tributàries.
• Documentació relativa al voluntariat.
• Assegurances per a les entitats.
Com contactar amb el Servei
• Telèfon: 902 397 397 (de dilluns a divendres, de 8h a 19h)
• Fax: 902 209 777
• Correu electrònic: juridic@xarxanet.org
• Formulari d'assessorament online

El servei d’assessorament econòmic proporciona totes aquelles indicacions necessàries per a complir la normativa vigent tant en l’àmbit comptable com en el fiscal per tal que les entitats puguin afrontar en òptimes condicions el control econòmic de l’entitat i la gestió dels seus recursos.
Aquest servei ofereix suport en:
• Gestió econòmica i comptabilitat: definir el pla comptable, balanços i tancaments, quadre d’amortitzacions, gestió del pressupost i gestió de la tresoreria.
• Auditories i justificació de comptes.
• Fiscalitat: obligacions fiscals, exempcions aplicables i preparació de models tributaris.
• Captació de fons de finançament, subvencions i patrocinis.
Com contactar amb el Servei:
• Telèfon: 902 267 267 (de dilluns a divendres, de 8h a 19h)
• Fax: 902 209 777
• Correu electrònic: economic@xarxanet.org
• Formulari d'assessorament online

El servei d'assessorament en projectes d'intervenció es planteja com un instrument per a les entitats sense ànim de lucre per resoldre els dubtes o qüestions referents a l'elaboració, realització i/o avaluació de projectes que es duguin a terme a l'entitat. També es facilitarà assessorament en els aspectes estratègics vinculats a la posada en marxa dels projectes.
Aquest servei ofereix suport en:
• Disseny i elaboració de projectes (de l’entitat, d’intervenció social i de voluntariat).
• Elaboració del pla de finançament i la captació de recursos.
• Elaboració del pla estratègic de l'entitat.
• Elaboració del pla de comunicació.
• Captació de fons per a projectes.
Com contactar amb el Servei:
• Telèfon: 902 415 000 (de dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 16h a 19h)
• Correu electrònica: projectes@xarxanet.org
• Formulari d'assessorament online
• Presencial: de dilluns a divendres, de 9h a 14h i 16h a 19h, al C. Carolines, 10 de Barcelona

El servei d'assessorament en formació és un servei gratuït gestionat des de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat que pretén recolzar el Pla de formació del voluntariat de les entitats, resoldre els interrogants que aquestes puguin tenir en l'elaboració inicial, establiment o reorientació d'aquest pla i intervenir-hi en la millora qualitativa en aquells casos en què les entitats ho desitgin.
Aquest servei ofereix suport en:
• Informació i orientació en l'elaboració i establiment del pla de formació.
• Revisió del pla de formació existent i elaboració d'informes tècnics i/o millora per a aquelles entitats que ja en tenen.
• Difusió d’activitats, tallers i cursos de les entitats.
• Oferta de recursos materials i dossiers de continguts formatius.
• Confecció d’accions formatives.
Com contactar amb el Servei:
• Telèfon: 902 415 000 (de dilluns a divendres de 9h a 19h)
• Correu electrònic a formacio@xarxanet.org
• Formulari d'assessorament online
• Presencial: de dilluns a divendres, de 9h a 14h i 16h a 19h, al C. Carolines, 10 de Barcelona

El servei d’assessorament informàtic es planteja com un instrument per a les entitats sense afany de lucre, per tal de resoldre dubtes i consultes relacionades amb la informàtica vinculades amb la gestió associativa i del voluntariat; qüestions relacionades amb el maquinari i programari, amb la comunicació electrònica, i les eines web 2.0, a l'abast de les entitats sense afany de lucre.
Aquest servei ofereix suport en:
• Qüestions informàtiques sobre programari, maquinari i temes de comunicació.
• Difusió i sensibilització: difondre els conceptes i idees de la Societat de la Informació.
• Oferir i generar recursos: facilitar recursos, manuals i tutorials sobre programari, maquinari, eines de comunicació i web 2.0.
Com contactar amb el Servei:
• Telèfon: 902 102 917 (de dilluns a divendres, de 9h a 21h)
• Fax: 93 442 58 67
• Correu electrònic: informatic@xarxanet.org
• Formulari d'assessorament online
• Skype suport-informatic-xarxanet


El servei de creació de blocs 2.0 ofereix a les associacions i entitats sense ànim de lucre la possibilitat de crear el seu propi bloc de forma gratuïta. El suport es du a terme a partir d’un treball col•laboratiu entre les entitats i l’equip multidisciplinari del projecte, que està permanentment a disposició de les entitats per aconsellar, solucionar i resoldre qualsevol tipus d’incidència.
Aquest servei ofereix:
• Creació i manteniment de blocs per entitats.
• Realització de cursos de formació sobre blocs i eines web 2.0.
Com contactar amb el Servei:
• Telèfon: 93 442 58 67
• Correu electrònic: dospuntzero@xarxanet.org
• Skype suport-informatic-xarxanet

Iniciativa promoguda per: Ajuntament de Solsona Patrocinada per: Diputació de Lleida
ClicPortal