Entitats en xarxa - Portal d'Entitats de Solsona - Inici

Portal d'Entitats de Solsona

Entitat destacada

Les Entitats del Portal
Orfeó Nova Solsona

Agenda

Notícies

Serveis d'assessorament de Xarxanet.org
Xarxanet.org és un portal d'Internet impulsat pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya adreçat a les entitats. Entre els serveis que ofereix hi ha l'assessorament en els àmbits jurídic, econòmic, de projectes d'intervenció, formatiu i informàtic.

El servei d’assessorament jurídic està format per un equip d’advocats d’àmplia trajectòria en el Tercer Sector i preparats per a donar resposta als dubtes relacionats amb la gestió dels aspectes legals, fiscals, laborals, civils i mercantils, d’assegurances, d’accions formatives i de regularització de les entitats:
Aquest servei ofereix suport en:
• Regularització de la situació legal, documental i registral de l’entitat.
• Tràmits de constitució i dissolució d’entitats.
• Instàncies, certificats, contractes, fiscalitat de les entitats i les seves obligacions tributàries.
• Documentació relativa al voluntariat.
• Assegurances per a les entitats.
Com contactar amb el Servei
• Telèfon: 902 397 397 (de dilluns a divendres, de 8h a 19h)
• Fax: 902 209 777
• Correu electrònic: juridic@xarxanet.org
• Formulari d'assessorament online

El servei d’assessorament econòmic proporciona totes aquelles indicacions necessàries per a complir la normativa vigent tant en l’àmbit comptable com en el fiscal per tal que les entitats puguin afrontar en òptimes condicions el control econòmic de l’entitat i la gestió dels seus recursos.
Aquest servei ofereix suport en:
• Gestió econòmica i comptabilitat: definir el pla comptable, balanços i tancaments, quadre d’amortitzacions, gestió del pressupost i gestió de la tresoreria.
• Auditories i justificació de comptes.
• Fiscalitat: obligacions fiscals, exempcions aplicables i preparació de models tributaris.
• Captació de fons de finançament, subvencions i patrocinis.
Com contactar amb el Servei:
• Telèfon: 902 267 267 (de dilluns a divendres, de 8h a 19h)
• Fax: 902 209 777
• Correu electrònic: economic@xarxanet.org
• Formulari d'assessorament online

El servei d'assessorament en projectes d'intervenció es planteja com un instrument per a les entitats sense ànim de lucre per resoldre els dubtes o qüestions referents a l'elaboració, realització i/o avaluació de projectes que es duguin a terme a l'entitat. També es facilitarà assessorament en els aspectes estratègics vinculats a la posada en marxa dels projectes.
Aquest servei ofereix suport en:
• Disseny i elaboració de projectes (de l’entitat, d’intervenció social i de voluntariat).
• Elaboració del pla de finançament i la captació de recursos.
• Elaboració del pla estratègic de l'entitat.
• Elaboració del pla de comunicació.
• Captació de fons per a projectes.
Com contactar amb el Servei:
• Telèfon: 902 415 000 (de dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 16h a 19h)
• Correu electrònica: projectes@xarxanet.org
• Formulari d'assessorament online
• Presencial: de dilluns a divendres, de 9h a 14h i 16h a 19h, al C. Carolines, 10 de Barcelona

El servei d'assessorament en formació és un servei gratuït gestionat des de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat que pretén recolzar el Pla de formació del voluntariat de les entitats, resoldre els interrogants que aquestes puguin tenir en l'elaboració inicial, establiment o reorientació d'aquest pla i intervenir-hi en la millora qualitativa en aquells casos en què les entitats ho desitgin.
Aquest servei ofereix suport en:
• Informació i orientació en l'elaboració i establiment del pla de formació.
• Revisió del pla de formació existent i elaboració d'informes tècnics i/o millora per a aquelles entitats que ja en tenen.
• Difusió d’activitats, tallers i cursos de les entitats.
• Oferta de recursos materials i dossiers de continguts formatius.
• Confecció d’accions formatives.
Com contactar amb el Servei:
• Telèfon: 902 415 000 (de dilluns a divendres de 9h a 19h)
• Correu electrònic a formacio@xarxanet.org
• Formulari d'assessorament online
• Presencial: de dilluns a divendres, de 9h a 14h i 16h a 19h, al C. Carolines, 10 de Barcelona

El servei d’assessorament informàtic es planteja com un instrument per a les entitats sense afany de lucre, per tal de resoldre dubtes i consultes relacionades amb la informàtica vinculades amb la gestió associativa i del voluntariat; qüestions relacionades amb el maquinari i programari, amb la comunicació electrònica, i les eines web 2.0, a l'abast de les entitats sense afany de lucre.
Aquest servei ofereix suport en:
• Qüestions informàtiques sobre programari, maquinari i temes de comunicació.
• Difusió i sensibilització: difondre els conceptes i idees de la Societat de la Informació.
• Oferir i generar recursos: facilitar recursos, manuals i tutorials sobre programari, maquinari, eines de comunicació i web 2.0.
Com contactar amb el Servei:
• Telèfon: 902 102 917 (de dilluns a divendres, de 9h a 21h)
• Fax: 93 442 58 67
• Correu electrònic: informatic@xarxanet.org
• Formulari d'assessorament online
• Skype suport-informatic-xarxanet


El servei de creació de blocs 2.0 ofereix a les associacions i entitats sense ànim de lucre la possibilitat de crear el seu propi bloc de forma gratuïta. El suport es du a terme a partir d’un treball col•laboratiu entre les entitats i l’equip multidisciplinari del projecte, que està permanentment a disposició de les entitats per aconsellar, solucionar i resoldre qualsevol tipus d’incidència.
Aquest servei ofereix:
• Creació i manteniment de blocs per entitats.
• Realització de cursos de formació sobre blocs i eines web 2.0.
Com contactar amb el Servei:
• Telèfon: 93 442 58 67
• Correu electrònic: dospuntzero@xarxanet.org
• Skype suport-informatic-xarxanet

Iniciativa promoguda per: Ajuntament de Solsona Patrocinada per: Diputació de Lleida
ClicPortal